O firmie na makosz
automatyka i robotyka ZA Makosz
automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz

O firmie

Zakład Automatyki Makosz działa nieprzerwanie od 1 listopada 2005 roku. Nasza firma powstała z zamiarem realizacji procesów automatyzacji pomimo, iż głównym czynnikiem odpowiedzialnym za jej powstanie było zapotrzebowanie rynku energetyki komunalnej na nadzór, eksploatację oraz uruchomienia i serwis. W pierwszych latach swojego funkcjonowania zajmowaliśmy się automatyzacją na małą skalę opartą o produkowane we własnym zakresie do tego celu sterowniki na bazie mikrokontrolerów AVR firmy Atmel równolegle zaspokajając potrzeby energetyki komunalnej. Realizacja układów dedykowanych wynikała głównie z potrzeb i możliwości finansowych naszych klientów oraz wymagań cenowych produktu końcowego. Był to okres w którym popularne dzisiaj sterowniki swobodnie programowalne PLC Programmable Logic Control/SPS Speicherprogrammierbare Steuerung nie były dostępne w takim szerokim zakresie, a ich ceny były bardzo wysokie. Na Śląsku bardzo wiele zakładów posiadało jeszcze sterowniki S5. Był to też okres kiedy spotykało się regulatory modułowe programowane za pomocą bloczków funkcyjnych jak np. Sipart. Warto wspomnieć, że podczas realizacji usług w zakresie energetyki komunalnej nabyliśmy praktyki i doświadczenie we wdrażaniu kolektorów słonecznych.

Do naszych największych osiągnięć tamtego okresu było opracowanie od podstaw komory mikroklimatycznej do hodowli matek pszczelich i czerwiu, którą realizowaliśmy poprzez firmę zajmująca się wyposażaniem laboratoriów chemicznych dla IPO w Pszczynie.
Naszym zadaniem było opracowanie od podstaw układów hydraulicznych, obiegu powietrza, układów grzewczych, układów do wykraplania pary i nawilżania, pomiaru wilgotności i temperatury oraz regulacji i utrzymania tych parametrów. Ciekawym i wartym uwagi rozwiązaniem był aspiracyjny pomiar temperatury z użyciem 10 czujników i wykorzystującym technologiczne kanały obiegu powietrza. Wszystko to realizowaliśmy samodzielnie opracowanym sterownikiem z możliwością modułowej rozbudowy.

Na podstawie komory mikroklimatycznej do badań biologicznych opracowaliśmy prototyp komory do automatycznego nakładania kleju daktyloskopijnego.

W poszukiwaniu stabilnego partnera oferującego sterowniki w dostępnej cenie, a przede wszystkim bardzo dobre wsparcie techniczne wyspecjalizowaliśmy się początkowo we wdrażaniu rozwiązań firmy Mitsubishi na bazie GX IEC Developer i GOT oraz ProFace a archiwizację i wizualizację w oparciu o system CitectSCADA.

Krótkim epizodem w historii ZA Makosz z tamtego okresu był również handel elementami automatyki budynkowej sprowadzanej bezpośrednio z Chin. Rosnąca konkurencja i malejąca możliwa do nałożenia na ceny marża spowodowała, że szybko się z tego wycofaliśmy pozostając z pozytywnym doświadczeniem w zakresie wydawania deklaracji zgodności i stosowania dyrektyw unijnych przy badaniu produktów.

W historii naszej działalności musieliśmy również zmienić nazwę firmy ze względu na zmianę przepisów oraz koniecznością ponownych zgłoszeń PKD w 2008 roku. Sama zmiana polegała na jej skróceniu tylko do skrótu nazw istotnych dziedzin naszej działalności i tym samym nazwiska jej założyciela.

Trudności z jakimi się spotkaliśmy i spowodowane nimi porażki nauczyły nas bardzo wiele, a przede wszystkim umiejętności oceny partnerów, a także lepszej samooceny i tym samym opracowywania efektywniejszych programów wdrożeniowych.

Ciężkie chwile i rosnąca konkurencja spowodowały zrównoleglenie naszych działań również do pracy etatowej dzięki, której nabyliśmy dodatkowych kwalifikacji oraz doświadczenia, którego nie zdobylibyśmy bez referencji dużych firm w których się pozytywnie i aktywnie udzielaliśmy. Tu nabyliśmy umiejętności w zakresie wdrażania produktów takich firm jak Siemens, GeFanuc, Schneider, Mitsubishi, ProFace, Advantech, Unitronics, CitectSCADA, Lacroix SOFREL, Fanuc, ABB, SEW, Inventia, SAIA Burges, Emerson, Bray, Auma, Aplisens i innych. Trzeba tu dodać, że i nasz zakres umiejętności teoretycznych i praktycznych w energetyce komunalnej został poszerzony o zagadnienia fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i ich wykorzystania z ziębiarkami absorbcyjnymi.

Dzisiaj oprócz realizacji systemów sterowania i automatyzacji możemy świadczyć również usługi w zakresie szeroko pojętej robotyki jak na przykład wdrażanie robotów Fanuc, ABB itd. również w standardach występujących w branży samochodowej – automotive. Umiejętność szybkiej adaptacji zawdzięczamy dużej różnorodności występującej na płaszczyźnie naszych działań.
Ta zdobyta obszerna wiedza pozwala nam jasno określić czego jeszcze nie wiemy, ale też bardzo szybko wskazać sposoby pozyskania brakującej wiedzy i szybkiego jej praktycznego opanowania.
Pozwoliło nam to do zastosowania pozytywnie potwierdzonej już przez nas w praktyce filozofii "Jeżeli inni to robią to my też możemy", bo dobrze zrozumiana i opanowana teoria to zdolność do szybkiego odnajdowania się w praktyce, a praktyka to tylko umiejętność szybkiego powtarzania tych samych czynności. Nauczyliśmy się też strategii radzenia sobie z osobami, którzy oceniają innych przez pryzmat swojej niewiedzy zakładając, że skoro sami nie wiedzą to ich rozmówca też nie wie. Odgórne założenie, że ktoś czegoś nie wie lub sobie z czyś nie poradzi świadczy zawsze niekorzystnie o takiej osobie i podkreśla jej brak kompetencji szczególnie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Otwarty umysł i brak lęku przed nowym wyzwaniem to cecha najlepszych specjalistów od automatyzacji i robotyzacji, gdyż nie boją się sięgać po nowe rozwiązania przy realizacji czegoś nowego, czego muszą się sami najpierw nauczyć. Jako automatycy uczymy się przy każdym wdrożeniu, bo każde jest inne i wymaga indywidualnego podejścia. Rozwiązania powielane nie są wdrożeniem tylko instalacją i uruchomieniem. Nie lekceważymy nikogo, gdyż każdy może wiedzieć coś czego jeszcze nie wiemy, a tylko przez wzajemny szacunek i odpowiednią postawę możemy się czegoś nowego nauczyć. Wiemy również, że jeśli chcemy, aby ktoś zrobił coś niemożliwego to nie możemy go o tej niemożliwości uświadomić.

W chwili obecnej posiadamy wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania koncepcji technicznej, wykonania projektu automatyzacji i automatyki oraz elektryki, programowania, wdrożenia i uruchomienia wraz z przekazaniem do eksploatacja. Pozwala nam to również podjąć się działań integracji i konwergencji z istniejącymi już rozwiązaniami jakimi posługuje się już inwestor.

Chętnie wykorzystamy każdą okazję do nauki czegoś nowego realizując przy tym w pełni wartościową usługę w której może uda się również wdrożyć innowacyjność.

Skontaktuj się z nami.węzeł ciepłowniczy i pompowy kotłowni gazowej ZA Makosz

inkubator do hodowli matek pszczelich i czerwiu ZA Makosz

sterownik Siemens S5 ZA Makosz

stacja gazowa zawór rotork ZA Makosz

sterownik Siemens S5 ZA Makosz
Copyright © ZA Makosz Tomasz Makosz